Het Paleis van de Natie is de zetel van de Kamer
van volksvertegenwoordigers en de Senaat.
De bouw, in neo-klassieke stijl,
werd aangevat in 1779.