De stemmingen zijn doorgaans openbaar. Naargelang van het ingedrukte knopje gaat vooraan, op een groot stembord, op het plaatsnummer van het kamerlid een groen, rood of wit lichtje branden.

De totaalresultaten van de stemmingen worden ook op deze borden weergegeven. Een beslissing wordt maar getroffen als een meerderheid van de kamerleden voor stemt.