In de leeszaal liggen binnen- en buitenlandse kranten ter beschikking van dekamerleden. De leeszaal is één van de oudste zalen van het Paleis van de Natie.
In 1830 vergaderde hier het Voorlopig Bewind:
dit was de revolutionaire regering die in 1830 de macht greep en de grondslagen legde van de Belgische staat.

In de leeszaal hangen portretten van gewezen voorzitters van de
Kamer. De voorzitter wordt verkozen door de kamerleden en is samen met de fractievoorzitters de spil van de Kamer.