In de commissies wordt het parlementaire werk door 17 in een bepaalde materie gespecialiseerde kamerleden voorbereid.