De Senaatszaal werd gebouwd in 1843. Hier vergaderen 71 senatoren, waarvan 40 rechtstreeks worden verkozen, 21 aangeduid door en uit de gemeenschaps-
raden, en 10 gecoöpteerd door de eerder genoemde senatoren. Drie senatoren van rechtswege legden de eed af: H.K.H Prins Filip, Prinses Astrid en Prins Laurent.