Kamer en Senaat hebben zitting in het Paleis van de Natie en vormen samen het federale Parlement. De Kamer heeft als opdracht een regeringsmeerderheid te vormen, het regeringsbeleid en de staatsfinanciën te controleren, wetten te maken en de burger over het beleid informeren. De Senaat is een wetgevende reflectiekamer en een ontmoetingsplaats voor de federale staat en de gemeenschappen en de gewesten.