In de stemmige wandelgangen van de Kamer bevinden zich borstbeelden van de voormalige Eerste ministers. Een regeringsleider moet kunnen rekenen op de steun van een meerderheid van de kamerleden voor zijn beleid.

Dit glasraam symboliseert het gezag en de macht van de Staat. Aan weerskanten staan de borstbeelden van de twee Eerste ministers die het land na de Eerste Wereldoorlog bestuurden en het algemeen stemrecht invoerden: L. Delacroix en H. Carton de Wiart.